Klimaregskab, scoper 1, 2 og 3 og hvorfor vi anbefaler du begynder på klimaregnskab?

Der er mange termer og nye tilsagn at forholde sig til når vi begynder at snakke klima, vigtigts af alt; det skal ikke skræmme os. Og hvorfor skal det ikke skræmme os? Jo, det værste vi kan gøre er ikke at gøre noget overhovedet, hvor det modsatte at gøre noget er i vores perspektiv en god løsning og giver mulighed til at lære sammen. 

Det kan hurtig blive politisk med klimaregnskab, scoper, carbon footprint mm. Derfor skal vi forsøge at svare kort og konkret, samt holde artiklen opdateret når forbedret information forekommer.

Hvad er carbon fodspor, CO2 og CO2-neutral?

Hvad er scope 1,2 og 3, samt direkte og indirekte CO2 udledninger?

Hvad er et Klimaregnskab? Hvorfor varmt anbefaler vi alle at starte et sted?

 

Hvad er et Carbonfodspor?

Visuel fakta; Hvad har Carbonfodspor med “Drivhuseffekten” at gøre?

Carbon fodspor – Carbon footprint – CO2 udslip, kært barn har mange navne. 

CO2 er det vi kalder kuldioxid. Carbon fodspor er; mængden af kuldioxid, der frigives til atmosfæren som følge af en bestemt persons, organisations eller samfunds aktiviteter. En benzin bil der køre producere og distribuere CO2, det brændstof der bruges til at drive bilen skaber drivhusgasser altså CO2. 

GreenHouse Effect/drivhuseffekt, der frigives drivhusgasser, når mennesker forbrænder fossile brændstoffer som olie, naturgas og kul for at give energi til daglige aktiviteter. disse gasser stiger op i atmosfæren og isolerer jorden, hvilket får temperaturen til at stige.

Visuel forklaring:


Afbrænding af fossile brændstoffer tilføjer drivhusgasser til atmosfæren, fanger varme og får jorden til at varme op.

Hvornår er man CO2 neutral? Og hvad vil det sige at være CO2 neutral?

CO2-neutral opnås ved at balancere sit udslip med sit absobering af CO2. Med andre ord lukker man ikke mere CO2 ud end man absobere eller kan fjerne. Absobering eller fjernelse sker ofte gennem kompensation (nogle køber eks. skov) da vores største CO2 absobering rescourcer er skov, jord og havet. 

Er Danmark CO2 neutral?

Nej desværre ikke endnu, men der arbejdes meget på det! Danmark udleder næsten samme mængde drivhusgasser i 2021 som i 1990, se mere her: https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima 

Danmark har reduceret med 40% siden 1990 og målet er at reducere med 70% fra 1990 til 2030. Dette blev vedtaget i Danmarks klimalov 2021. 

Hvad er et klimaregnskab? 

Også bekendt som CO2 regnskab?

Et klimaregnskab får du beregnet din virksomheds udledning af drivhusgasser over en afgrænset periode – typisk et år. Det giver dig overblik over CO2e-udledningen, der er forbundet med forskellige forbrugsområder i din virksomhed.

Et klimaregnskab kan bruges til at skabe overblik over din virksomheds direkte og indirekte udledninger. 

Hvordan laver man et klimaregnskab?

Her findes en konkret “Nem guide til klimaregskabet” udstedt af Dansk Erhverv, EY og Global Compact Network Danmark:

https://globalcompact.dk/wp-content/uploads/2020/08/klimaguide.pdf side 8-12 finder du trinvis guide med eksempler til udarbejdelse af regnskabet. 

Hvem skal lave CO2 regnskab?

Dette spørgsmål råder over flere punkter for at kunne give klarhed. 

Hvem skal forholde sig til klimaregnskab nu? Hvem skal snart tænke på det? Hvorfor vi varmt opfordrer til at begynde?

I 2018 trådte denne EU lovgivning i kraft hvor:

Hvem skal raportere?

Raportering skal omfange

(NFRD) Direktivet om ikke-finansiel rapportering, virksomheder i EU som:

Banker, forsikringsselskaber og børsnoterede virksomheder) 

Har mere end 500 ansatte

Hvordan de håndterer:

Miljø

Social – hvordan medarbejdere behandles, hvordan de planlægger at respektere menneskerettighederne
 

Forhindre bestikkelse eller korruption

Fremmer mangfoldighed.


Fremtiden for indberetning vil omfatte:

1. januar 2024 virksomheder omfattet af direktivet om ikke-finansiel indberetning.

1. januar 2025, store virksomheder der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering.

1. januar 2026, børsnoterede SMV’er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive forsikringsselskaber

 

Virksomheder i EU der opfylder to af følgende tre kriterier:

Mere end 250 ansatte

En omsætning på mere end €40 mio.

Samlede aktiver på €20 mio.

Formatet og de nøjagtige kriterier for rapportering er stadig under udvikling. Såfremt vil rapportering skulle indeholde:

Samme krav som NFRD krav ovenstående

Indvirkning virksomheden har på mennesker og miljø

Hvilken væsentlig indvirkning virksomheden har på mennesker og miljø

Virksomhedens langsigtede bæredygtighedsmål og fremskridt hen imod disse mål.

Hvordan starter jeg med mit klimaregnskab?

Minimum viden før du kan starte på dit klimaregnskab inkludere:

 • Hvad er Greenhouse Gas Protocol?
 • Hvad er scope 1, 2 og 3? 

Hvad er Greenhouse Gas Protocol?

GHG-protokollen er global standardiserede rammer til måling og styring af drivhusgasemissioner, hvor protokollen foreslår at klimaregnskabet skal omfatte emissioner forbundet med tre forskellige områder, Scope 1, 2, og 3. 

 

Drivhusgasser inkluderet i Greenhouse Gas protokollen:  

 
 • Kuldioxid (CO2) 
 
 • Metan (CH4) 
 
 • Lattergas (N2O) 
 
 • Hydrofluorcarbon (HFCs) 
 
 • Perfluorcarbon (PFCs) 
 
 • Svovlhexafluorid (SF6).

Hvad er scope 1, 2 og 3?

Der skelnes mellem drivhusgasser, som den enkelte virksomhed selv udleder fra virksomhedens egne lokaliteter og maskinel (f.eks. gennem afbrænding af benzin, diesel eller naturgas) – kaldet ”Scope 1” – Direkte emissioner.

Hvad er scope 2?

emissioner forbundet med produktion af den energi, virksomheden køber (f.eks. el og fjernvarme) – kaldet ”Scope 2” – Dette hedder indirekte emissioner, fra elektricitet eller fjernvarme indkøbt og brugt af virksomheden.

Hvad indeholder Scope 3?

“Scope 3”. – Andre indirekte udledninger, fra virksomhedens aktiviteter, stammer fra kilder, som virksomheden ikke selv ejer eller kan kontrollere. Dette inkluderer emissioner relateret til hele værdikæden både:

 • Upstream; emissioner relateret til forsyningskæden
 • Downstream, emissioner forbundet med brug og bortskaffelse af produkter.

Aktiviteter, der falder ind under scope 3 emissioner omfatter, men er ikke begrænset til:

Upstream

 
 • Transport og distribution, medarbejderpendling, forretningsrejser
 • Affaldshåndtering (affald genereret under drift)
 • Produktion af: varer, tjenesteydelser, brændstoffer og
  indkøbte: varer, tjenester
 

Downstream

 
 • Transport og distribution
 • Behandling og brug af de solgte produkter
 • Slutbehandling af solgte produkter
 • Drift af leasede aktiver
 • Aktiviteter i investeringer og franchise
 

Hvorfor vi varmt opfordrer til at begynde?

Som vi mærker og ser i nyheder og medier er fokus på forurering, klima og stigende temperature en stor spiller. Investore og større samarbejdspartnere spørger ind til virksomhedens bæredygtighed, hvilket er smittet meget af på forbrugerne. Kan du vise transparant hvad du gør for miljøet og hvorfor det giver mening for jer at arbejde med grøn omstilling for en sundere fremtid, hjælper du dine kommende investore, samarbejdsparterne og kunder om at tage en beslutning der retfærdiggør overfor dem hvorfor de vælger jer! Samt tror vi også på at det inspirere kulturen i en virksomhed, hvor grøn omstilling bliver en udvikling for virksomhed, kultur og sammenhold.

Det hele handler om det første skridt (i viser Brand ansvarlighed), sammen lære vi undervejs. 

Med andre ord:

Quote af Robert Baden-Powell tilbage i 1941: 

“Leave this world a little better than you found it”. 

Vores spørgsmål til dig:

Hvilke foredele tror du det vil bringe fremtiden at inplementere klimaregnskab i vores virksomheder?

 

Hvordan kan vi motivere virksomheder til at transparant vise deres klimaregnskab?

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Kalendegatan 12, 211 35 Malmö.
© Copyright APROX 2022,
All rights reserved​