Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger om brugere af Livo

1. Indledning

Denne persondatapolitik gælder i forbindelse med enhver brug af Livo.nu ApS’ applikation til iOS/Iphone, Android samt Livo.nu (i det følgende benævnt ”Tjenesten”).
Livo.nu ApS værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. I det følgende kan du læse, hvordan Livo.nu ApS behandler dine personoplysninger.

Livo.nu ApS betragtes efter den gældende persondatalovgivning som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af Tjenesten. Nedenfor kan du finde alle relevante kontaktinformationer:
Livo.nu ApS
Østerlund 11
7400 Herning
CVR-nr. 41160071

Persondatapolitikken udgør sammen med de generelle betingelser for brugen af Tjenesten det gældende aftalegrundlag imellem dig og Livo.nu ApS.

2. Hvilke personoplysninger behandler Tjenesten om dig?

Når du besøger vores hjemmeside og, indsamles følgende oplysninger om dig:
Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Livo.nus hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.
Når du benytter dig af Tjenesten forudsætter det, at Livo.nu ApS indhenter visse personoplysninger om dig. Første gang du anvender Tjenesten, skal du logge dig ind enten via dine loginoplysninger til Facebook eller med telefonnummer og brugeroplysninger. Det er derfor en forudsætning for at benytte Tjenesten, at du har et af disse login og vil benytte dette til at oprette en bruger i Tjenesten.
Hvis du har chat beskeder med andre brugere af Tjenesten vil betroede medarbejdere hos Livo.nu ApS, have mulighed for at tilgå det i databasens ’Chats’ (beskeder mellem brugere i Tjenesten) da de hver dag arbejder på at forbedre appen. Ingen kan se eller logge ind på din profil, da det kræver en engangskode der er forbundet til dit telefonnummer eller mail.
Hvis du logger ind via din facebookprofil, indsamler Tjenesten følgende personoplysninger om dig fra din facebookprofil:

Navn

Aldersgruppe

Fødselsdagsdato

Køn

Coverbillede

Sprog

Dit Facebook-id

Om du er verificeret på Facebook

Hvis du logger ind på med telefonnummer og brugeroplysninger, indsamler Tjenesten følgende personoplysninger om dig:

Navn

Alder

Mailadresse

Telefonnummer

3. Hvad er formålet med behandlingen?

Livo.nu ApS indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere din brug af Tjenesten og for at kunne følge transporten af varen, ligesom formålet er at dokumentere, at leveringen af varen har fundet sted.
Formålet med at indsamle personoplysninger fra din facebookprofil eller er, at kunne verificere dine brugeroplysninger samt for at kunne oprette en profil til Tjenesten på baggrund af disse oplysninger. Formålet med at indsamle telefonnummer er, at kunne verificere dine brugeroplysninger via en engangskode der modtages på SMS og derefter bruges til login og tilgå din bruger på Livo App’en.
Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post og SMS til dig, samt med henblik på direkte markedsføring i form af targeting bannere, retargeting, eksponering på sociale medier samt til at fremsende nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende Livo.nus produktsortiment og tjenesteydelser.

4. Hvor længe opbevarer Livo.nu ApS dine personoplysninger?

Livo.nu ApS opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du har installeret Tjenesten eller så længe du har en gyldig brugerprofil.
Hvis du sletter Tjenesten, opbevarer vi fortsat de personoplysninger, som er knyttet til din brugerprofil, jf. punkt 2 i denne politik. Dette betyder, at du har mulighed for at bruge den samme profil, hvis du igen beslutter dig for at downloade og benytte Tjenesten. Du har givet samtykke til denne opbevaring i forbindelse med din accept af de generelle betingelser.

5. Hvem videregiver Livo.nu ApS dine personoplysninger til?

Livo.nu ApS videregiver dine personoplysninger til transportøren med henblik på, at denne kan vurdere en transportanmodning på baggrund af din lokalitet, og for at kunne gennemføre en transportydelse korrekt.
Ud over ovennævnte tilfælde, videregiver Tjenesten ikke dine personoplysninger til tredjemand.

6. Sikker behandling af dine personoplysninger

Livo.nu ApS behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
Vær dog opmærksom på, at intet system nogensinde er helt sikkert. Alle data, som du indtaster i vores platform, gemmes krypteret i vores database. Forbindelsen mellem den formular, du indtaster oplysningerne i, og vores database er krypteret via en SSL-forbindelse. Derudover er dine data krypteret med et salt, der er personligt for dig, derfor vil ingen kunne dekryptere dataene ved at kigge på dem i databasen. Vi anbefaler, at du:
Du kan til enhver tid få slettet dine data fra os ved at kontakte os via e-mail. Bemærk dog, at vi ikke kan slette dine data, hvis du fortsætter med at bruge applikationen.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Livo.nu ApS behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Livo.nu ApS.
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning i behandlingen heraf.
Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Livo.nu ApS. Du kan rette henvendelse til Livo.nu ApS ved at skrive til denne e-mailadresse: [email protected]
Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi dog meget gerne høre fra dig.
Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du har givet Livo.nu ApS i forbindelse med dit login på Tjenesten. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til Tjenesten på følgende [email protected]