Home

Initiativ inspirerar

”Vi tror att alla har färdigheterna och modet att lära sig – allt börjar med ett första steg…”

Green initiatives and zero emission goal

Billund Airport!

Gemenskap!

När vi människor delar information genereras idéer. Tillsammans har vi stor potential att inspirera och dela erfarenheter för en grönare framtid.

Kalendegatan 12, 211 35 Malmö.
© Copyright APROX 2022,
All rights reserved​