Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter som användare av Livo

1. Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller i samband med all användning av Livo.nu ApS ’applikation för iOS/Iphone, Android och Livo.nu (nedan kallad ”Tjänsten”).
Livo.nu ApS skyddar dina personuppgifter, och vi är mycket medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av de personuppgifter vi får från dig. I det följande kan du läsa hur Livo.nu ApS behandlar dina personuppgifter.

Enligt gällande personuppgifter lagstiftning anses Livo.nu ApS som dataansvarig i förhållande till den information vi samlar in om dig i samband med din användning av Tjänsten. Nedan hittar du all relevant kontaktinformation:
Livo.nu ApS
Østerlund 11
7400 Herning
CVR-nr. 41160071

Personuppgifts Policyn utgör tillsammans med de allmänna villkoren för användningen av Tjänsten gällande avtalsgrund mellan dig och Livo.nu ApS.

2. Vilken personlig information behandlar Tjänsten om dig?

När du besöker vår webbplats samlas följande information om dig in:
Vilka sidor har du tittat på och när – ditt ”elektroniska spår”,
vilken webbläsare du använder
vilken ip-adress du har också
eventuellt vilket användarnamn du har.

Ovanstående information erhålls med hjälp av cookies och hänvisning görs därför till gällande cookiepolicy som innehåller en mer detaljerad beskrivning av villkoren för att erhålla, lagra, förmedla och radera ovanstående information. Du kan alltid hitta cookie policyn fritt tillgänglig på Livo.nos hemsida, och du kommer även att bli ombedd att acceptera vår cookiepolicy när du klickar dig in på vår hemsida.

När du använder Tjänsten förutsätter detta att Livo.nu ApS samlar in vissa personuppgifter om dig. Första gången du använder Tjänsten måste du logga in antingen via din Facebook-inloggningsinformation eller med ditt telefonnummer och användarinformation. Det är därför en förutsättning för att använda Tjänsten att du har en av dessa inloggningar och kommer att använda denna för att skapa en användare i Tjänsten.
Om du har chattmeddelanden med andra användare av Tjänsten kommer betrodda medarbetare på Livo.nu ApS att ha möjlighet att komma åt det i databasen ’Chattar’ (meddelanden mellan användare i Tjänsten) då de arbetar varje dag med att förbättra appen. Ingen kan se eller logga in på din profil eftersom den kräver en engångskod kopplad till ditt telefonnummer eller e-post.
Om du loggar in via din Facebook-profil samlar Tjänsten in följande personuppgifter om dig från din Facebook-profil:

namn

Åldersgrupp

Födelsedagsdatum

Kön

Omslagsbild

Språk

Ditt Facebook-ID

Om du är verifierad på Facebook

Om du loggar in med ditt telefonnummer och användarinformation samlar Tjänsten in följande personuppgifter om dig:

namn

Ålder

E-postadress

Telefonnummer

3. Vad är syftet med behandlingen?

Livo.nu ApS samlar in ovanstående information för att kunna administrera din användning av Tjänsten och för att kunna följa transporten av varorna, precis som syftet är att dokumentera att leverans av varorna har skett.
Syftet med att samla in personuppgifter från din Facebook-profil eller är att kunna verifiera dina användaruppgifter och att utifrån denna information kunna skapa en profil för Tjänsten. Syftet med att samla in telefonnummer är att kunna verifiera din användarinformation via en engångskod som tas emot via SMS och sedan används för att logga in och komma åt din användare på Livo-appen.
Personuppgifterna behandlas i syfte att skicka elektronisk post och SMS till dig, samt i syfte av direktmarknadsföring i form av inriktning av banners, retargeting, exponering på sociala medier samt för att skicka nyhetsbrev och annan relevant marknadsföring gällande Livo.nus produktsortiment och tjänster.

4. Hur länge lagrar Livo.nu ApS dina personuppgifter?

Livo.nu ApS lagrar endast dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt för att uppfylla ovanstående syften. Det innebär att vi lagrar ovanstående personuppgifter så länge du har installerat Tjänsten eller så länge du har en giltig användarprofil.
Om du tar bort Tjänsten kommer vi att fortsätta att lagra de personuppgifter som är kopplade till din användarprofil, jfr avsnitt 2 i denna policy. Det innebär att du har möjlighet att använda samma profil om du igen bestämmer dig för att ladda ner och använda Tjänsten. Du har samtyckt till denna lagring i samband med att du accepterar de allmänna villkoren.

5. Vem lämnar Livo.nu ApS dina personuppgifter vidare till?

Livo.nu ApS vidarebefordrar dina personuppgifter till transportören för att denna ska kunna bedöma en transportförfrågan utifrån din plats, och för att kunna utföra en transporttjänst korrekt.
Utöver ovanstående fall lämnar Tjänsten inte dina personuppgifter vidare till tredje part.

6. Säker behandling av dina personuppgifter

Livo.nu ApS behandlar all personlig information konfidentiellt och vi har vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller ändring, och mot att den kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftslagstiftningen.
Var dock medveten om att inget system någonsin är helt säkert. All data som du anger i vår plattform lagras krypterad i vår databas. Kopplingen mellan formuläret du anger informationen i och vår databas krypteras via en SSL-anslutning. Dessutom är din data krypterad med ett salt som är personligt för dig, därför kommer ingen att kunna dekryptera data genom att titta på den i databasen. Vi rekommenderar att du:
Du kan när som helst få dina uppgifter raderade från oss genom att kontakta oss via e-post. Observera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om du fortsätter att använda applikationen.

7. Rätt till insyn i dina personuppgifter, möjlighet till radering och rätt att överklaga

Det beskrivs ovan vilka personuppgifter Livo.nu ApS behandlar om dig, vad som ligger till grund för detta och hur länge de lagras, då vi har en skyldighet att informera dig om detta. Om du har frågor om detta eller vill ha ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Livo.nu ApS.
Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade på ett läsbart medium samt rätt att rätta felaktiga eller vilseledande personuppgifter som är registrerade om dig. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära en begränsning av behandlingen av dem.
Om du vill utöva dina rättigheter måste du skicka en begäran till Livo.nu ApS. Du kan kontakta Livo.nu ApS genom att skriva till denna e-postadress: [email protected]
Utöver ovanstående har du även möjlighet att klaga till Datatilsynet om behandlingen av dina personuppgifter. Men om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter vill vi mycket gärna höra från dig.
Du måste också vara medveten om att du alltid kan återkalla det/de samtycke du har gett Livo.nu ApS i samband med din inloggning till Tjänsten. Detta kan du göra genom att kontakta Tjänsten på följande [email protected]